Resolución de ayudas 2018

 

                                Convocatòria 2018

A la sessió de la Junta de Patronat de la Fundació Universitària Agustí Pedro i Pons, duta a terme el dia 30 de novembre de 2018, es va decidir per unanimitat dels assistents, la concessió dels ajuts de la convocatòria 2018, per un import total de 120.000,00 €, amb els candidats i dotacions següents:

NIF

FACULTAT/CONSERVATORI

PAÍS DE DESTÍ

IMPORT  ATORGAT

20240591Q

Facultat Filologia

Brasil

500,00 €

24413569N

Conservatori Municipal Música

Regne Unit

3.000,00 €

39389748V

Facultat Geografia i Història

Xina

2.500,00 €

39436827S

Facultat Filologia

Itàlia

2.000,00 €

39915566D

Facultat Medicina CC  Salut

USA

2.000,00 €

46828519J

Conservatori Liceu

Bèlgica

6.000,00 €

47109179G

Conservatori Municipal Música

Alemanya

4.500,00 €

47238063L

Conservatori Liceu

Suïssa

6.000,00 €

47322800R

Conservatori Municipal Música

Suïssa

4.500,00 €

47327060Y

Facultat Física

Alemanya

2.400,00 €

47331537K

Facultat Psicologia

Regne Unit

2.500,00 €

47600645Y

Facultat Filosofia

França

2.000,00 €

47722552J

Facultat Medicina CC Salut

USA

12.000,00 €

47727453S

Facultat Medicina CC Salut

USA

6.000,00 €

47794451Z

Facultat Geografia i Història

Itàlia

2.500,00 €

47794808A

Facultat Farmàcia CC Alimentació

Regne Unit

3.000,00 €

47883703A

Facultat Farmàcia CC Alimentació

Regne Unit

1.000,00 €

47893178W

Facultat Medicina CC Salut

Irlanda

11.000,00 €

47893906V

Facultat Medicina CC Salut

USA

2.000,00 €

47903299A

Facultat Farmàcia CC Alimentació

Àustria

3.000,00 €

47947229A

Facultat Medicina CC Salut

Regne Unit

3.000,00 €

48000693S

Facultat Farmàcia CC Alimentació

Països Baixos

3.000,00 €

48027938M

Facultat Medicina CC Salut

Espanya

12.000,00 €

48056808X

Facultat Matemàtiques i Informàtica

Països Baixos

2.400,00 €

48071202Y

Facultat Química

Alemanya

2.400,00 €

48098882V

Facultat Biologia

Regne Unit

2.400,00 €

53311803B

Facultat Medicina CC Salut

Finlàndia

9.000,00 €

53336350V

Facultat Medicina CC Salut

França

3.000,00 €

77122832Z

Facultat Ciències de la Terra

Itàlia

2.400,00 €

X7654266G

Facultat Farmàcia CC Alimentació

França

2.000,00 €

*A la dotació econòmica s’aplicarà la retenció de l’IRPF corresponent.


Imprimeix   Correu electrònic