Resolución de ayudas 2019

Resolució d'Ajuts 

Convocatòria 2019
A la sessió de la Junta de Patronat de la Fundació Universitària Agustí Pedro i Pons, duta a terme el dia 27 de novembre de 2019, es va decidir per unanimitat dels assistents, la concessió dels ajuts de la convocatòria 2019, per un import total de 100.000,00 €,amb els candidats i dotacions següents:

 

NIF Facultat / Conservatori Païs Destí
Import
14268121W Facultat Farmàcia CC Alimentació
Argentina  800 €
21788900B Facultat Psicología Regne Unit
2.000 €
23877928H Conservatori Música BCN Alemanya 2.500 €
38879507P Facultat Física Dinamarca  2.000 €
38880973W Facultat Filología Alemanya  1.500, €
39885255N Facultat Farmàcia CC Alimentació Regne Unit 4.200, €
39940883A CS Liceu Àustria 3.333,33 €
40566270C Conservatori Música BCN Països Baixos 2.500 €
41580995P Facultat Filosofía Regne Unit  1.000 €
41590583M CS Liceu Àustria 3.333,34 €
41591500W Conservatori Música BCN Regne Unit
2.500 €
43234587S Facultat Biología Països Baixos 2.000 €
46993090L Facultat Farmàcia CC Alimentació Espanya 2.000 €
47128541T Facultat Filosofía França 1.000 €
47188515J Facultat Medicina CC Salut USA 12.000 €
47671485Y Facultat Filología Regne Unit 1.500 €
47792990W Facultat Farmàcia CC Alimentació Itàlia 3.000 €
47942014D CS Liceu Àustria 3.333,33 €
47948908A Facultat Medicina CC Salut USA 9.000 €
47994349L Facultat Biología Suissa 2.000 €
53316495B Facultat Matemàticas  França 2.000 €
53637488Q Facultat Geografía e Història França
3.000 €
53638622T Conservatori Música BCN Bèlgica 2.500 €
77793467S Facultat Medicina CC Salut Països Baixos
14.500 €
79340024Y Facultat Medicina CC Salut Irlanda 14.500 €
X7813017D Facultat Química Singapur 2.000 €

*A la dotació econòmica s’aplicarà la retenció de l’IRPF corresponent.

21788900B


Imprimeix   Correu electrònic