Historia

La Fundació es va crear el 29 de desembre de 1971 per disposició testamentària del Dr. Agustí Pedro i Pons, que la va dotar d’una part important dels seus béns i la va instituir com a hereva universal seva.

La finalitat de la Fundació és concedir ajuts per ampliar estudis o elaborar treballs de recerca. La primera convocatòria d’ajuts de la Fundació va ser l’any 1973.

Els seus objectius fundacionals són:

- La concessió d’ajuts per a estudis postuniversitaris a favor de titulats procedents de la Universitat de Barcelona, per a les facultats de Biologia, Farmàcia, Filologia, Filosofia, Física, Geografia i Història, Geologia, Matemàtiques, Medicina, Pedagogia, Psicologia i Química.

- La concessió d’ajuts per a alts estudis musicals, composició i cant, a favor de titulats pel Conservatori Superior de Música del Liceu i pel Conservatori Municipal de Música de Barcelona.

- L’adquisició de material d’estudi i ensenyament sempre que no siguin llibres ni obres de construcció, com a finalitat secundària.


Imprimeix   Correu electrònic